RODO

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Ogólnopolskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas korzystania z atrakcji Rodzinnego Parku Linowego, odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest firma FHU Zabłocki Janusz, ul. Skrzetuskiego 8/41, 21-400 Łuków.

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszych usług a w szczególności do wystawiania rachunku lub faktury.

3. W trakcie korzystania z atrakcji Parku Linowego prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko, rok urodzenia.

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Danych Osobowych).

6. Państwa dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane będą przechowywame wyłącznie przez okres korzystania z Parku Linowego oraz nie dłużej niż 1 rok.

10. Administrator danych dokona wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki organizacji danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślanym zniszeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.