RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 Ogólnopolskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas pobytu w naszym OW ''Relaks- Perła Serpelic'', odpowiedzialnym za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest firma FHU Zabłocki Janusz, ul. Skrzetuskiego 8/41, 21-400 Łuków.

2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszych usług a w szczególności do wystawiania rachunków lub faktur.

3. W trakcie pobytu w naszym ośrodku prosimy o następujace dane osobowe: imię i nazwisko, adres, rok urodzenia, nr telefonu i adres e-mail.

4. Podanie danych jest dobrowolne.

5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Danych Osobowych).

6. Państwa dane nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Państwa dane będą przechowywane wyłącznie przez okres korzystania z naszego ośrodka oraz nie dłużej niż 2 lata.

10. Administrator danych dokona wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki organizacji danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.