Szlaki turystyczne

Poznaj okoliczne atrakcje

Położony na Nizinie Południowopodlaskiej, na ternie dwóch województw – lubelskiego i mazowieckiego, obejmuje kilkudziesięciokilometrowy odcinek doliny Bugu od rzeki Tocznej do ujścia rzeki Krzny w miejscowości Neple. Powstał w 1994 r. na obszarze 30.904 ha, otulina parku zajmuje 17.131 ha. W linii prostej długość Parku wynosi ok. 65 km, szerokość zaś 6 km w części północnej i 3-5 km w części południowej.
Relaks Perła Serpelic
Rezerwat przyrody "Kózki" został utworzony 12 stycznia 2000 roku decyją Wojewody Mazowieckiego. Jego powierzchnia wynosi 82,12 ha. Położony jest w północnej części gminy Sarnaki, nad rzeką Bug tuż przy moście, na trasie Łosice-Siemiatycze. Północną granicę rezerwatu stanowi koryto rzeki Bug, zaś południową ciąg bagnistych starorzeczy tej rzeki. Od wschodu granica opiera się o odcinek szosy, biegnącej do Siemiatycz, zaś od południowego zachodu i południowego wschodu granicę stanowi styk muraw rezerwatu z gruntami ornymi, dochodząc miejscami do zabudowy wsi Kózki.
Relaks Perła Serpelic