Miejscowości turystyczne

Poznaj okoliczne miejscowości, które warto odwiedzić

HISTORIA NAZWY MIESCOWOŚCI SERPELICE:
Stara wieś królewska Serpelice położona jest na skraju woj. mazowieckiego w pięknej dolinie Bugu na piaszczystej trasie nadzalewowej, w otoczeniu sosnowych borów porastających piaszczyste wydmy i pobliskie wzgórza morenowe. Wg niektórych źródeł nazwa miejscowości wywodzi się od ruskiego imienia Serpel. Miejscowe przekazy wiążą powstanie wsi z wyprawami Bolesława Chrobrego. Prawdopodobnie powstała ona jednak w poł. XVI w. W najstarszych dokumentach występuje nazwa Siepielicze, a następnie Siepielice, natomiast legenda wiąże nazwę z napadem Tatarów. Zaskoczeni pracujący w polu przy żniwach mieszkańcy cięli napastników „sierpami po licach”. Nazwa powstała z połączenia tych dwóch słów. Przyrodnicze walory Serpelic sprawiły, że w okresie międzywojennym przybywali do gospodarzy „letnicy”, zaś po wojnie wybudowanych zostało wiele ośrodków wypoczynkowych.
Relaks Perła Serpelic
HISTORIA
W miejscu dzisiejszej osady Janów Podlaski istniała wieś Porchowo, o której najwcześniejsza wzmianka pisemna pochodzi z okresu średniowiecza. Podlasie stanowiło wówczas własność Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dnia 13 maja 1428 r. wieś Porchowo zastała przekazana wraz z innymi dobrami ziemskimi przez Księcia Witolda biskupowi łuckiemu. Z tego też roku pochodzi pierwszy drewniany kościół p.w. św. Trójcy, wzniesionego prawdopodobnie w miejscu obecnego kościoła pod tym samym wezwaniem.
Relaks Perła Serpelic
Pierwotnie zwała się Kozierady. Jeden z pierwszych dokumentów odnoszący się do tej osady pochodzi z 1452 roku I mówi, że "szlachcic Świętosław z Kozierad sprzedał swój spadkobierczy majątek Witoldowi, Aleksandrowi i Jakubowi z Trzebini". Przez cały prawie XVI wiek były głównym ośrodkiem posiadłości ziemskiej Bohowitynowiczów na Podlasiu ale już w 1583 roku znajdowały się w rękach wojewody podlaskiego Mikołaja Kiszki. Jeszcze tego samego roku, dnia 26 kwietnia zapisał je swej żonie Barbarze z Chodkiewiczów. Zdaje się, że na początku XVII wieku dobra te znajdowały się u książąt Szujskich, później zaś przeszły do Sierzputowskich Następnie stały się własnością możnowładczej rodziny Warszyckich.
Relaks Perła Serpelic

PUNKT WIDOKOWY NA DOLINĘ I ZAKOLE RZEKI BUG

Punkt widokowy położony nad stromym brzegiem 30 metrowej skarpy z którego znakomicie widać meandrującą w dole rzekę Bug oraz jej szeroką dolinę. W tle zobaczymy również rozległe łąki i pastwiska Niemirowa a w oddali na wzgórzach Puszczę Mielnicką
Relaks Perła Serpelic

HISTORIA

Miejscowość o charakterze letniskowym, położona malowniczo na prawym brzegu Bugu. Dawniej miasto (od 1440 do 1934), jeden z najstarszych grodów na Podlasiu. Z racji swego położenia - przy ważnym szlaku handlowym - znany był już w XI w. na przestrzeni dziejów stanowił własność Litwy, Rusi i Mazowsza.

Relaks Perła Serpelic